Brottmål och faderskap

 

Brottmål och faderskap

 

Förr eller senare så dyker dom upp - småtjuvarna, stortjuvarna och mördarna - alla finns dom i släktforskningen.

Dessutom finns de flesta bouppteckningarna efter de avlidna släktingarna och de ger en bra bild av hur man hade det på sitt lilla boställe. En del hade bara en liten backstuga och andra större gårdar. I bouppteckningarna kan man avläsa hur bra man klarade vardagen.